Fiziko-kémiai kezelés


Fiziko - kémiai eljárások - Oldott levegős flotáló (DAF)

Alkalmazási terület:

Lényegében az ipari szennyvizek fiziko - kémiai előtisztításának célja a lebegőanyagok eltávolítása, valamint a KOI, BOI5, nitrogén, foszfor tartalom csökkentése, bűzhatást okozó anyagok eltávolítása. Amennyiben a tisztított szennyvíz paramétereit tekintve a 28/2004 KvVM rendelet szerinti közcsatorna küszöbérték elérése a cél, a szennyvíz mechanikai, majd fiziko - kémiai kezelésével az elfolyó szennyvíz paraméterei a hatósági elvárás alatt tarthatóak.

A flotációs technológiák fő alkalmazási területei a következők:

 • Élelmiszeripar (söripar, üdítőital gyártás, alkohol és keményítőipar, cukoripar, tejüzemek, sajtgyártás, húsfeldolgozás, vágóhidak, zöldség-gyümölcs feldolgozás, állateledel gyártás, halfeldolgozás)
 • Papíripar
 • Textilipar
 • Gyógyszeripar
 • Vegyipar
 • Olajipar
 • Acélipar
 • Festékipar

Működési mechanizmus:

A szennyezőanyag részecskék fizikai-kémiai tulajdonságainak átalakítását követően (flokkuláció/koaguláció) flotációs eljárással a szennyvíztől elválaszthatóak. A koaguláció a szűrt szennyvízben lévő szennyezőanyag destabilizálása, amelynek során finom részecskék alakulnak ki, mely részecskék flokkulálószer hozzáadását követően, elkülöníthető pelyheket (flokkokat) alkotnak. Ezzel a módszerrel egységes, a flotálóban történő szétválasztáshoz ideális pelyhek hozhatók létre. A flotáló berendezésben levegő bejuttatása mellett megy végbe a kialakult pelyhek eltávolítása, melyek a bejuttatott levegőbuborékokhoz kapcsolódva a flotáló tetejére úsznak. A flotáló berendezés tetején összegyűlt hab lefölözhető. A nehezebb részek a berendezés aljában gyűlnek össze, a fenékszelepek nyitásával eltávolíthatóak a flotálóból.

Flokkuláció flokkulátorban (FLH)

A technológiára feladott nyers szennyvízhez a vegyszer adagolása közvetlenül a csőbe történik. A csőflokkulátor speciális keverőcsővel rendelkezik, mely gondoskodik a szennyvíz és a vegyszer tökéletes elkeveredéséről, illetve az adagolás optimális mennyiségéről. Ez a speciális flokkulátor típus ilyen szennyvizek tisztítására van kialakítva, mivel a keverési energia és keverési idő minden szennyvíz esetén egyedi.

A csőflokkulátor jellemzői:

 • a pontosan beállított keverési energiának és keverési időnek köszönhetően egyforma nagyságú pelyhek képződnek
 • külön keverő egység nem szükséges, így nincs felesleges energia használat, nincs mozgó alkatrész
 • a vegyszer adagolása a cső közepén történik, így mennyisége optimális
 • zárt rendszer

A különféle vegyszerek adagolása adagolószivattyúval történik, a befecskendező egységen keresztül jut a csőszakaszba. Az szivattyúadagolás mennyisége szabályozható, attól függően, hogy mennyi vegyszer szükséges a flokkuláció végbemeneteléhez.

A csőflokkulátorba adagolt vegyszerek közül az egyik legfontosabb a polimer, melynek feladata az oldatból kicsapott pelyhek zártabbá tétele, a levegő mikro-buborékokhoz történő kötődés lehetővé tétele. A szilárd halmazállapotú polimerek oldatba vitele egy teljesen automata berendezés segítségével valósítható meg (PAP), melynek fő részei a következők:

 • fogadó tölcsér
 • adagoló csiga
 • keverő mechanizmus
 • tartály a megfelelő szintmérő szondákkal
 • adagoló szivattyú

Flotáció (FRC)

A flokkulátorból kilépő szennyvíz a flotáló berendezésbe jut. A képződött flokkok felúsznak a rendszer tetejére, eltávolításuk egy automatikusan működő lefölöző- kaparó szerkezet segítségével történik. A beépített iszaplefölöző-, víztelenítő rácsszerkezet gondoskodik az iszap magas szárazanyag tartalmáról, a lamellakötegek pedig megnövelik a szeparálódáshoz szükséges felületet, így a kisebb pelyhek is eltávolíthatóak.

A sűrített levegő adagolása egy speciálisan kialakított csövön keresztül történik, amely a vizet nagynyomású sűrített levegővel telíti. A flotáló berendezésben finom buborékok képződnek, ez a mikroméret a legideálisabb a kisebb részek flotálásához.

Mindemellett a flotáló egy leürítő szeleppel is fel van szerelve, melyen keresztül a leülepedett anyagok eltávolíthatóak.

A flotáló berendezés előnyei:

1.Zárt kivitelezésű, lamellaköteggel felszerelt berendezés, melynek minimális a helyigénye.

2.A flotálóban lamináris áramlás uralkodik, melynek köszönhetően maximális eltávolítási hatásfok érhető el.

3.A szedimentálódott, lesüllyedő anyagok eltávolítása leürítő szelepen keresztül történik.

4.Speciálisan kivitelezett levegőztető rendszer, mely a centrifugális szivattyút is magába foglalja.

5.Összeszerelt állapotban szállítjuk, így a helyigény minimális, a beépítés helyszükségletére korlátozódik.

6.A megfelelő levegőztetésnek, iszap víztelenítésnek és eltávolításnak (lefölöző-kaparó szerkezet) köszönhetően igen magas a szárazanyag-tartalom.

Flotáló berendezés folyamatábrája

Termékfelelős: Barkóczi Zoltán