Ásványolaj leválasztó berendezések

Semmilyen csapadékvíz és szennyvíz, amely könnyűolajjal, benzinnel vagy motorolajjal szennyeződött nem szivároghat a talajvízbe illetve nem vezethető felszíni vizekbe, csatornákba. Ezért azokat az eső,- vagy szennyvizeket, amelyek tartalmazhatnak káros anyagokat, leválasztóval kell tisztítani.

Az olajleválasztók a víznél kisebb sűrűségű (ϱ=0,85-0,95 g/cm3) ásványi eredetű szénhidrogén származékok leválasztására és visszatartására alkalmasak a befogadóba bocsátás előtt *.

* Folyadék 0,95 g/cm³ sűrűségig, amely nem vagy igen kis mértékben oldható és elszappanosíthatatlan.


Működési elv:

Az ásványolaj-leválasztó berendezések feladata az ásványolajjal és ülepedő vagy lebegő hordalékokkal szennyezett vizek megtisztítása a közcsatornába vagy élővízbe történő bevezetés előtt.

A berendezések a fizikai fázis szétválasztás elvén működnek, a víznél könnyebb anyagok felúsznak, a víznél nehezebb anyagok leülepednek és a kialakított technológiai elemek ezeket az anyagokat nem engedik a berendezésből távozni.

A medence hozzáfolyásánál vagy áramlástörő van beépítve, vagy a belépő cső kialakítása biztosítja az érkező vízenergiájának megtörését és az áramlás megfelelő irányba terelését. Az iszapfogó(k)ban a víznél nehezebb fajsúlyú durva szemcsék, homok, iszap,- az esetlegesen hozzátapadó olajcseppekkel - leülepszenek a tartályfenékre. A medence(k) elfolyási oldalánál lévő merülőfal megakadályozza a víz felszínén úszó hordalékok átjutását az olajfogó térbe/medencébe, valamint biztosítja,hogy a befolyás és az elfolyás között ne jöjjön létre „hidraulikus rövidzár”. Az iszapfogó(k)ból az előtisztított szennyvíz és a felúszott ásványolaj az ásványolaj-leválasztóba kerül.

Az olajleválasztó térben a víz a lehető legnagyobb úthossz megtételével biztosítja, hogy a szennyezésként jelen lévő olaj nagyhatékonysággal ússzon fel az üzemi vízszint tetejére. Az olajleválasztóban a koaleszcensz szűrő a lebegő szabad fázisú (kötetlen) olajcseppeket választja le a koaleszcencia elv alapján, továbbá a még jelenlévő köztes fázisban lebegő finomiszap maradékot is visszatartja (II. tisztítási osztály, közcsatorna). Az olajleválasztó térben, ill. a koaleszcensz szűrőházban felszerelt önműködő úszózár működési célja, hogy megakadályozza egy bizonyos olajtárolási szint túllépését (15 cm-es olajréteg). Amennyiben a berendezésbe havária miatt, vagy folyamatos terhelés során annyi szénhidrogén származék került, hogy azok vastagsága a víz színére úszva meghaladja a 15 cm –t, az úszó elsüllyedve lezárja a berendezésből kilépő cső végét, ezzel megakadályozva, hogy a felgyűlő szennyező anyagok kijussanak a berendezésből.

Ha a <2mg/l SZOE tisztítási határértékre (III. tisztítási osztály) kell tisztítani a csapadékvizet, maradékolaj leválasztó kiegészítő szűrő beépítése szükséges.

Az eredmény nem csak tisztított víz, amely visszavezetésre kerül a természet körforgásába, hanem a jövő generációval szembeni felelősség felvállalása, amelynek éppúgy joga van egy ép élettérre, mint nekünk.


Felhasználási terület:

 • Gépjármű parkolók, közlekedési utak, garázsok, üzemanyagtöltők, ipari területek olajjal szennyezett csapadék- csurgalékvizeinek tisztításához
 • Fedett gépjármű parkolók, garázsok vízelvezetéséhez biztonsági olajzárak
 • Személygépkocsik, tömegközlekedési járművek, mezőgazdasági gépek, gépalkatrészek mosóiban keletkező technológiai vizek tisztításához
 • Egyéb ipari, vagy ipari jellegű technológiai vizek tisztításához

Részletesebben lásd: MSZ-EN 858-1,2 szabványokban


Rendszerelőnyök:

 • hosszú élettartam, korszerű alapanyagok
 • vízállósági garancia
 • egyszerű kezelés és karbantartás
 • könnyen kezelhető, visszaöblíthető szűrőbetétek
 • energiatakarékos üzemelés


Milyen szennyvíz nem vezethető az olajleválasztóba?

 • Kommunális szennyvíz
 • Ipari szennyvíz, mely nem csak ásványolaj származékokat tartalmaz
 • Ipari szennyvíz, mely nehézolajokat tartalmaz (szénatom szám 40 felett, és dermedéspont 30°C alatt)
 • Oldott állapotú ásványolaj szennyeződés (ebben az esetben emulzióbontót kell alkalmazni)
 • Víz az olajban elegyet nem lehet rávezetni


Minősítés:

 • A SEPURATOR olajleválasztó berendezések megfelelnek az MSZ-EN 858-1,2 szabványban foglaltaknak és rendelkeznek a hazai forgalmazáshoz szükséges engedélyekkel.

Termékfelelős: Neuwirth Károly