Purablokk technológia

Alkalmazási terület

A Purablokk technológia komplex megoldást nyújt a kommunális szennyvíz tisztítására, rugalmasan választható iszapkezelési megoldással. A tömbösített műtárgyban megvalósuló, kis alapterület igényű eleveniszapos biológiai tisztítás nitrifikációt, elé-kapcsolt denitrifikációt, biológiai és kiegészítő kémiai foszforeltávolítást tartalmaz. A biológiai rendszerből kikerülő stabil iszapok gravitációs sűrítés után gépi sűrítésre vagy víztelenítésre kerülnek.

A szennyvíztisztítási technológia névleges hidraulikai terhelhetősége:

  • 400– 1500 m3/nap, 3000 lakos egyenérték fölött.

A vállalható tisztított szennyvíz minőségi paramétereket tekintve a 2005. január 5-től érvényes 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete Technológiai határérték a vonatkozó vízminőség védelmi paramétereit és a 2 sz. melléklete, a 2. Egyéb védett területek befogadói vízminőség védelmi paramétereit is képes teljesíteni.

                                                              Kétvonalas PURABLOKK műtárgy alaprajza


A szennyvíztisztítási technológia főbb jellemzői:

  • Kis alapterületű, tömbösített műtárgyakban megvalósuló szennyvízkezelés
  • Nitrifikációt elé kapcsolt denitrifikációt biológiai és kiegészítő kémiai foszforeltávolítás
  • Utószűrés a lebegőanyagok további csökkentésére, ha azt a befogadóra előírt (pl. Balatoni kategória) tisztított szennyvíz minőségi követelmények megkívánják
  • Változatok elő-mechanikai tisztításra
  • Több kategóriára és autómatizáltsági szintre
  • Iszapkezelési opciók igény szerint
  • Fedett vagy nyitott műtárgy-kialakítás igény szerint


Általános működési elv

A nyomócsövön érkező nyers szennyvíz (mennyiségmérés után) és a csúrgalékvíz a tömbösített műtárgy felső szintjén elhelyezett gépi tisztítású (3 - 5 mm-es) kompakt finomrács fogadó kamrájába folyik. A szűrőberendezés kézi-tisztítású megkerülő ráccsal ellátott, amelyre a gépi rács karbantartásakor, esetleges üzemzavara (pl. áramkimaradás) esetén lehet szükség.

A rácsszemét tömörített, víztelenített állapotban kerül a műtárgy földszintjén elhelyezett hulladékgyűjtő konténerbe, mely kézzel gurítható. Az előmechanika a rácsszemét-kiadással együtt teljesen zárt rendszerű, szaghatást nem okoz.

Az előszűrésről a szennyvizek az anaerob medencébe folynak. Az anaerob medence szelektor-térként működve a rendszerben a biológiai foszforeltávolítást fokozza. A medencében búvárkeverő biztosítja a nyers szennyvíz jó keveredését a visszavezetett eleveniszappal.

A mechanikailag tisztított szennyvíz a biológiai műtárgy két párhuzamos biológiai ágának egy-egy anoxikus medencéjébe kerül. Ezek szerepe a fonalas baktériumok elszaporodásának meggátlása, az előírt összes-N tartalom biztosítása, valamint az elődenitrifikáció által az oxigén beviteli energia megtakarítása. Ezekben a terekben a nyers szennyvíz nitrátdús, recirkuláltatott szennyvízzel keveredik, melynek következtében a denitrifikáció optimális, táplálékbő környezetben, jó hatásfokkal megy végbe.

A szerves vegyületek lebontása a biológiai műtárgy legnagyobb egységeiben, a levegőztető medencékben történik. A levegőztető medencékben a megfelelő iszapkoncentráció (kb. 4 kg/m3) biztosítja a hatékony biológiai lebontást. A magas iszapkor (t = 13 d) eredményeként megy végbe a kívánt mértékű nitrifikáció. A levegőztető tér oxigénigényét mélylégbefúvásos, finombuborékos rendszer biztosítja (vízmélység: h = 5,0 m). A levegőbevitelt biztosító hangszigetelt légfúvó gépek a kezelőépületben kapnak helyet. A gépek működtetését a levegőztető medencében elhelyezett oxgéntartalom-mérő szondáról kapott jel vezérli.

A levegőztetőkből hosszanti átfolyású utóülepítőkbe folyik át a szennyvíz. A kiülepedett iszapot műanyag láncos kotró tereli a medencében kialakított zsompokba. A recirkulációs aknából frekvenciaszabályozással működtetett búvárszivattyú juttatja vissza a leülepített recirkulációs iszapot a biológiai folyamat elejére.

A szennyvíz foszfor tartalmát az eleveniszapos terekbe adagolt vas-só oldattal történő kicsapatással távolítjuk el, amely a fölösiszappal együtt kerül ki a rendszerből.

A biológiailag tisztított szennyvíz a fertőtlenítő műtárgyba folyik, ahol a fertőtlenítés lehetősége biztosított. A fertőtlenítést hatósági előírás esetén kell végezni. A vegyszer tárolás és adagolás berendezései a kezelőépületben kerülnek elhelyezésre.

                                                       Kétvonalas PURABLOKK műtárgy hosszmetszete

A lebegőanyag tartalom további csökkentésére utószűrés (mikroszűrés vagy homokszűrés) alkalmazható akkor, ha az egyéb védett befogadó, vagy időszakos vízfolyás (pl. Balatoni határérték) ezt indokolja. (lebegőanyag <15 mg/l, P< 1.0 mg/l) Mikroszűrésre és homokszűrés az EURO-PURATOR Kft. saját berendezése áll rendelkezésre.


Termékfelelős: Barkóczi Zoltán