Manuális zsírleválasztó berendezések

Az állati, növényi zsírokkal és olajokkal terhelt szennyvizekből a csatornába bocsátás előtt a zsírokat le kell választani. Amennyiben ez nem történik meg, a kihűlő zsír a csővezetékek falára lerakódva csökkenti az átfolyási keresztmetszetet, ami idővel duguláshoz vezet. Hosszabb távon az agresszív zsírsavak megtámadják a beton csatornacsöveket illetve a csatornahálózat beton műtárgyait. A zsírsavak gyors bomlása jelentős szagterhelést okozhat. Nyíltfelszínű csatornába, vízfolyásba kerülve a felúszó zsír- ill. olajréteg gátolja a természetes oxigénbeoldódást.

Fenti okok miatt a vonatkozó magyar és EU előírások értelmében a magas zsír- illetve olajtartalmú szennyvizeket a közcsatornába bocsátás előtt zsírleválasztón kell keresztülvezetni.

Elhelyezésük alapján kül- és beltéri zsírfogókat, alapanyagukat tekintve beton és műanyag tartályos leválasztókat különböztetünk meg.
Ürítés szempontjából nem automatizált berendezések, az ürítés és tisztítás a fedlapok felnyitásával, a szennyező anyagok manuális leürítésével (lemerés, vagy merülőszivattyú behelyezésével kiszivattyúzással) történik.


Működési elv:

A berendezések a fizikai fázis szétválasztás elvén működnek, a víznél könnyebb anyagok felúsznak, a víznél nehezebb anyagok leülepednek, a kialakított technológiai elemek ezeket az anyagokat nem engedik a berendezésből távozni.

A berendezések a zsíros és olajos szennyvíz szétválasztására alkalmasak, egyéb szennyező anyagok leválasztása, vagy a szennyvíz más paramétereinek csökkentése (pl. a szennyvíz pH értékének módosítása, jelentős KOI, BOI csökkentés stb.) nem feladat és nem is várható el a berendezéstől.

A zsírleválasztóba kizárólag az adott zsíros és olajos szennyvizeket kibocsátó üzem (pl. konyha) technológiai vizei vezethetők. Fekáliás szennyvízvezeték csatlakoztatása tilos!

A berendezés befolyócsonkján beömlő, zsírokkal, olajokkal terhelt szennyvíz egy energiatörőn (pipacsövön, áramlás terelő lemez) át jut az iszapfogó térbe. Az első, azaz az iszapfogó térben a szennyvíznél nehezebb összetevői a tartály fenekére ülepednek le.

A csatornához képest jelentősen kiszélesedett térben a víz áramlási sebessége lecsökken, így az ülepedőképes anyagok kiválása lehetővé válik. Az iszapfogóban kiülepedett anyagok időszakos eltávolítása a műtárgy búvónyílásán át történhet. Az iszapfogóból a szennyvíz átvezetése a zsírfogó térbe az üzemi vízszint magasságában történik. Az átfolyás a befolyó csőidomhoz hasonló pipacsövön ill. merülő falon keresztül valósul meg. A zsírfogó térben a lassú áramlás mellett biztosított a víznél könnyebb zsírok és olajok felszínre úszása. A már felúszott zsírok visszajutását az iszapfogó térbe az átvezető pipacső vízfelszín alatti betorkolása akadályozza meg. A víz elvezetése a műtárgyból a csatorna felé szintén pipacsövön át történik, a cső a műtárgy fenéklemezének közeléből vezeti el az előtisztított vizet. A víz felszínén felgyülemlett zsiradék időszakos eltávolítása a tisztítónyílás fedlapjának felnyitásával történhet.


Alkalmazási terület:

  • Élelmiszeripar
  • Vágóhidak
  • Éttermek
  • Irodaházak


ECOLIP iszap- és zsírfogó berendezések típusválasztéka:

*Átemelővel integrált műanyag tartályos zsírleválasztó


A zsírleválasztó berendezések főbb előnyei:

  • könnyű kezelhetőség
  • egyszerű karbantartás
  • zárt rendszerű kivitel esetében ürítéskor nincsen kellemetlen szakképződés, mivel a berendezés zárva marad
  • a megrendelő igényeihez való alkalmazkodás
  • teljesen korróziómentes kivitel
  • a tisztítónyílások gázzáró lefedése (kivéve FAK standard változat)


Minősítés:

ECOLIP típusú zsírleválasztó berendezések megfelelnek az MSZ-EN 1825-1,2 szabványban foglaltaknak és rendelkeznek a hazai forgalmazáshoz szükséges engedélyekkel.


Műszaki dokumentációk:

Műszaki kérdésekkel, árajánlatkéréssel kapcsolatban keresse kollégáinkat, illetve a típusok adatlapjai elérhetőek a letöltések menüpont alatt.

Termékfelelős: Neuwirth Károly